توقف کمربند جنوبی کمکی به محیط زیست نمی‌کند

رئیس کمیسیون حقوقی شورای شهر مشهد گفت: متوقف کردن پروژه در وضعیت کنونی هیچ کمکی به محیط زیست نمی‌کند و چه بسا اجرای باقی‌مانده پروژه البته با لحاظ تدابیر ویژه‌ای که لازم دارد، بتواند به بهبود وضعیت محیط زیستی این پروژه کمک کند.

سید محسن حسینی‌پویا در گفت‌وگو با ایسنا در خصوص کمربند جنوبی مشهد بیان کرد: طرح کمربند جنوبی مربوط به طرح‌های جامع و تفصیلی حدود ۲۰ سال قبل است و این طرح‌ها منطبق با قانون لازم‌الاجرای همان موقع تدوین شده و کمربند جنوبی نیز بر مبنای همان طرح‌های قانونی شروع شده و تا سال ۱۳۹۶ قریب به ۲۰۰ میلیارد تومان در آن هزینه شده است. با این اوصاف تدوین طرح و شروع عملیات اجرایی آن، در زمان خودش کاملا قانونی بوده  و نکته مهم و ظریفی که وجود دارد این است که اگر قوانین بعدی شرایط سخت‌گیرانه‌تری را از حیث محیط زیستی در رابطه با پروژه‌های عمرانی بیان کرده‌اند، این شرایط قابل تعمیم به طرح‌ها و پروژه‌های سابق نیستند و عطف به ماسبق نمی‌شوند؛ به عبارتی دیگر نمی‌شود بر مبنای قوانین بعدی، پروژه‌های قبلی را که منطبق بر قوانین زمان خودشان بوده‌اند، متوقف کرد.

وی ادامه  داد: البته اگر قانونی به صورت خاص یک پروژه را متوقف کند، بحثی دیگر است ولی اگر چنین قانونی وجود نداشته باشد، پروژه‌های قبلی که قانون را رعایت کرده‌اند، هیچ مشکلی نباید داشته باشند و پروژه کمربند جنوبی نیز از همین نوع است. بسیاری از پروژه‌های دیگر نیز ممکن است به همین ترتیب باشند؛ به عنوان مثال اگر بر مبنای قوانین جاری بخواهیم به پروژه اتوبان تهران شمال نگاه کنیم، احتمالا باید به این پروژه پاسخ منفی داده شود ولی با عنایت به اینکه این پروژه قبلا تعریف شده است، می‌بینیم که در حال انجام است و البته برای چنین پروژه‌هایی باید اقدامات تعدیل کننده‌ای که مخاطرات محیط زیستی را به حداقل می‌رساند، انجام شود.

اغلب پروژه‌های شهری با محیط زیست انطباقی ندارند

رئیس کمیسیون حقوقی شورای شهر مشهد با اشاره به اینکه «از سویی دیگر باید توجه داشت که پروژه‌های شهری اغلب با محیط زیست انطباقی ندارند»، بیان کرد. شما اگر بخواهید محیط زیست را کاملاً محترم بشمارید، باید از هرگونه مداخله مضر به حال محیط زیست خودداری کنید و در این صورت بسیاری از خدمات و پروژه‌های عمرانی باید تعطیل شود؛ حتی آسفالت خیابان‌ها نیز باید تعطیل شود. پروژه‌های قطار شهری، بسیاری از پروژه‌های ساختمانی و… قابل انجام نیستند. حال آنکه تداوم زندگی شهری اجرای بسیاری از این پروژه‌های عمرانی را ناگزیر می‌کند. خب چه باید کرد؟ به نظر می‌رسد باید به حد اعتدال رسید و به این مقدار بسنده کرد و در مواردی که مداخله‌ای صورت می‌گیرد،آسیب‌ها و مشکلات مداخله را با اقدامات ترمیمی به حداقل رساند.

حسینی‌پویا تصریح کرد: در خصوص کمربند جنوبی هم باید به همین ترتیب راهی میانه را در پیش گرفت و ضمن به رسمیت شناختن واقعیت موجود، باید هرگونه تلاشی که منجر به کاهش مخاطرات محیط زیستی می‌شود را در دستور قرار داد و در این راستا مدیریت شهری آمادگی کامل دارد، ولی برای اینکه مدیریت شهری منطقی و عاقلانه عمل کند، باید به هزینه‌های انجام شده قبلی که با احتساب قیمت روز بیش از هزار میلیارد تومان می‌شود، توجه داشته باشد و مردم مشهد از مدیریت شهری نمی‌پذیرند که در یک زمان هزار میلیارد را هزینه کند و در زمانی دیگر این هزینه‌ها را به فراموشی بسپارد و معضل ترافیک شهری قریب ۴ میلیونی را نیز به صورتی لاینحل باقی بگذارد.

وی تصریح کرد: قطعاً چنین مدیریتی از مصادیق تصرفات سفیهانه منابع عمومی است و لذا کسانی که تریبون دارند باید به این موضوع مهم توجه داشته باشند که برای پرهیز از تصرفات سفیهانه در اموال عمومی، باید منطقی‌تر و مسئولانه‌تر عمل کرد و عمل مسئولانه آن است که بنا به فرضی که پروژه کمربند جنوبی تبعات منفی برای محیط زیست داشته باشد، هرچند که در زمان تدوین طرح و شروع عملیات اجرایی آن، قانونی بوده است؛ ولی با این حال همه با هم و در کنار هم به دنبال کم کردن این تبعات منفی باشیم و با عنایت به نظرات کارشناسی هر کاری که در این راستا و برای حفظ کاربری‌های غیر انتفاعی حاشیه کمربند جنوبی لازم است، انجام شود.

متوقف کردن کمربند جنوبی کمکی به محیط زیست نمی‌کند

رئیس کمیسیون حقوقی شورای شهر مشهد افزود: یک نکته دیگر که باید به آن توجه شود این است که در حال حاضر تغییر کاربری اتفاق افتاده و در سال‌های گذشته زیرسازی کمربند و سازه پل‌ها در غالب موارد به انجام رسیده و از حیث فنی تغییر کاربری به معنای دقیق کلمه اتفاق افتاده است و لذا متوقف کردن پروژه در وضعیت کنونی هیچ کمکی به محیط زیست نمی‌کند و چه بسا اجرای باقی‌مانده پروژه البته با لحاظ تدابیر ویژه‌ای که لازم دارد؛ بتواند به بهبود وضعیت محیط زیستی این پروژه کمک کند.

حسینی‌پویا با بیان اینکه «فضای سبز حاشیه پروژه و حریم فضای سبز که باید برای پروژه لحاظ شود در همین راستا کمک می‌کند»، گفت: بدین ترتیب توقف پروژه چنانکه در مطالعات نشان داده شده،  به افزایش ترافیک در خیابان‌های مرکزی شهر و در نتیجه افزایش آلاینده‌های محیطی و اتلاف وقت شهروندان در ترافیک و مانند اینها منجر شده و عملا این اقدام به ظاهر محیط زیستی به ضد خودش مبدل شده است.

لزوم مطالعات کارشناسی در پروژه کوه‌پارک/ کمربند جنوبی قانونا بر هر کاربری دیگری اولویت دارد

وی عنوان کرد: در رابطه با اینکه پروژه کمربند جنوبی به پارکینگ اتومبیل‌ها برای مراجعه‌کنندگان به کوه‌پارک تبدیل شود و در حقیقت کارکرد کمربند یا بزرگراه را نداشته باشد؛ به نظرم باید ابتدا مطالعات کارشناسی انجام شود و بر مبنای آن ارزیابی و اتخاذ تصمیم شود؛ ولی در یک نگاه کلی شاید بتوان گفت هرچند پروژه کوه پارک عالی و ضروری است و برای محیط زیست و تلطیف هوای مشهد نیز به نظر می‌رسد مؤثر باشد ولی این احتمال نیز وجود دارد که همین مسیر دسترسی نیز به عنوان خطری برای طبیعت و محیط زیست مبدل شود و لذا چه بسا کمربند یا بزرگراهی که با کمترین دسترسی از خیابان‌های جانبی باشد و به موازات آن کاربری‌های اطراف را نیز کنترل و مدیریت کند، از این کاربری پارکینگی بهتر و مناسب تر باشد و در این صورت دسترسی‌های کوه‌پارک صرفاً به پیاده رو یا دوچرخه سوار اختصاص داده شود و از توقف اتومبیل و دسترسی اتومبیل چه بسا بهتر باشد جلوگیری شود؛ هرچند که این موضوع کاملاً تخصصی است و باید مبتنی بر مطالعات و ارزیابی کارشناسان مربوطه اعلام و بر مبنای آن تصمیم‌گیری شود، در عین حال با عنایت به اینکه مطابق طرح تفصیلی حاکم، کاربری همچنان کمربند است و هیچ کاربری دیگری مجاز شمرده نشده؛ لذا در حال حاضر کمربند جنوبی قانونا بر هر کاربری دیگری اولویت و ترجیح دارد.

سیاسیون از محیط‌زیست استفاده ابزاری نکنند

رئیس کمیسیون حقوقی شورای اسلامی شهر مشهد اضافه کرد: بابد توجه داشت که از موضوع محیط زیست استفاده ابزاری توسط سیاسیون نشود. متاسفانه برخی سیاسیون با استفاده ابزاری از محیط زیست، دغدغه‌مندان این موضوع را دچار سردرگمی و در نتیجه ناامیدی می‌کنند. فعالین محیط زیست باید متوجه باشند که نباید محیط زیست بازیچه قدرت شود و اگر این اتفاق صورت گیرد محیط زیست ضرر اصلی را خواهد دید. آنها باید از خود سوال کنند که چرا این موضوع فقط در این پروژه پررنگ شده است؟ اگر واقعا برخی از اصحاب سیاست دغدغه محیط زیست دارند، چرا در سایر موارد و مخاطرات محیط زیستی در کشور ساکت بوده‌اند و هیچ احساس تکلیف و وظیفه‌ای نداشته‌اند؟ این اشخاص کدام سابقه محیط زیستی دیگر غیر از کمربند جنوبی مشهد در کارنامه خود دارند؟ بنابراین دغدغه‌مندان محیط زیست نیز باید مواظبت کنند که از این پروژه و از شعار والای حفظ محیط زیست، استفاده ابزاری و سیاسی نشود.

طرح تفصیلی مشهد درگیر نظرات شخصی شده است

حسینی‌پویا درخصوص طرح تفصیلی مشهد بیان کرد: یکی از مهم‌ترین چالش‌های ما طرح تفصیلی است که به دلیل ناهماهنگی میان مسئولین استانی هنوز به طور قاطعانه حل نشده است. طرح تفصیلی مشهد درگیر نظرات شخصی شده است. اگر یکی دو نفر از این شهر بروند و یا سمت‌شان تغییر یابد و مداخلات غیرقانونی‌شان کمتر شود، طرح تفصیلی مشهد سرعت خواهد گرفت.

وی عنوان کرد: برای شهر مشهد به عنوان دومین کلانشهر ایران و پایتخت معنوی ایران شایسته نیست که از حیث طرح‌های تفصیلی و جامع با این مشکلات مواجه باشد و نتیجه آن شود که نظرات شخصی یک نفر به جای طرح تفصیلی تعیین‌کننده شود و این نابه‌سامانی تا به آنجا برسد که اساسا در اصلاح طرح تفصیلی شهر مشهد نیز همان افراد مشهد و استان را فاقد اراده و فاقد صلاحیت بدانند و تصمیم گیری راجع به اصلاح طرح تفصیلی اطراف حرم مطهر حضرت رضا(ع) را بر خلاف قانون به خارج از استان احاله دهند، از صلاحیت غیر قانونی شورای عالی شهرسازی و معماری دفاع کنند و کمیسیون ماده ۵ استان را فاقد صلاحیت بدانند.

مشهد در حوزه موضوعات شهرسازی با بحران مواجه است

وی ادامه داد: در نهایت به نظر می رسد در حوزه موضوعات شهرسازی مشهد با بحران مواجه است و برای آنکه مشهد بیش از این تحقیر نشود باید مدیریت شهری تصمیم منسجم و راسخ بگیرد و با اعتماد به نفس لازم و با علم و آگاهی از ظرفیت‌های قانونی و توانایی‌های تخصصی و کارشناسی خویش این مشکلات را به نفع شهر حل و فصل نماید.

منبع: ایسنا

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا