مصوبه شهر همگان با اولویت گروه‌ های خاص

مصوب 1398/01/01 شورای شهر مشهد

برای دانلود فایل پی دی اف مصوبه شهر همگان با اولویت گروه‌ های خاص اینجا کلیک کنید

ماده واحده: شهرداری مشهد مقدس مکلف است به منظور تحقق شهر همگان (شهری که در آن همه شهرنشینان بتوانند از همه امکانات، منابع و فرصت‌های شهرنشینی استفاده نمایند)، و در راستای مصوبه منشور حقوق شهرنشینی و برنامه عملیاتی ۱۳۹۷-۱۴۰۰ و با عنایت به قوانین و سایر ضوابط و مقررات مربوطه، نسبت به ایجاد ساختار اداری و اجرایی مناسب با اولویت حمایت از گروه‌های خاص، با رعایت تبصره‌ها و بندهای زیر اقدام نماید:

تبصره ۱- منظور از گروه‌های خاص در این مصوبه عبارت است از گروه‌های سه گانه شامل: الف. کودکان ب. جانبازان، افراد دارای معلولیت، سالمندان، و سایر کم‌توانان جسمی حرکتی ج. زنان که به دلیل وضعیت ویژه آنها اجرای یکسان قانون در مورد ایشان موجب تبعیض علیه آنان خواهد بود.

تبصره ۲- به منظور ایجاد انسجام و همکاری در تحقق سیاست‌های شهر همگان، ستاد سیاست‌گذاری به ریاست شهردار و با ترکیب: همه معاونین شهردار، مدیر حقوقی شهرداری، ۲ عضو ناظر از شورای اسلامی شهر و با حضور نمایندگانی از: استانداری، سازمان بهزیستی، انجمن‌های مردم‌ نهاد، سازمان نظام مهندسی و… (در موضوعات مرتبط و بنا به تشخیص شهردار) تشکیل می‌شود.

تبصره ۳- شهرداری مشهد مقدس مکلف است گزارش عملکرد خود را در فواصل زمانی ۳ ماهه به کمیته شهر همگان در شورای اسلامی شهر ارائه نماید.کمیته شهر همگانبه منظور نظارت، پایش و ارزیابی مستمر کلیه برنامه‌ها، طرح‌ها و اقدامات اداره شهر همگان در شهرداری و سایر سازمان‌ها و ارگان‌های ذی‌ربط، در شورای اسلامی شهر مشهد با عضویت اکثریت رؤسای کمیسیون‌های دائمی (با تشخیص و تعیین هیأت رئیسه)، و با بهره‌گیری از کارشناسان ذیربط، حداقل سه نماینده از انجمن‌های مردم‌نهاد،( با انتخاب اعضا کمیته) بر اجرای مصوبه حاضر و سایر مصوبات مرتبط نظارت خواهد کرد.

تبصره ۴- شهرداری مشهد مقدس مکلف استساختار اداری شهر همگان را به‌گونه‌ای ایجاد نماید که علاوه بر استفاده از امکانات و ظرفیت‌های شهرداری، امکان بهره‌برداری از توان و منابع سایر مراجع، نهادها، خیرین و مؤسسات و انجمن‌های مردم‌نهاد مرتبط در راستای تحقق شهر همگان فراهم شود. همچنین در موارد لزوم با تدوین و ارائه لوایح مناسب به شورای اسلامی شهر، زمینه اعطای مشوق‌های معنوی و مادی (مانند: اعطای نشان شهروندی و…) به مشارکت‌کنندگان را فراهم نماید.

تبصره ۵- شهرداری مشهد مقدس مکلف است به منظور ترویج، آموزش و فرهنگ‌سازی شهر همگان علاوه بر به‌‌کارگیری تمام امکانات خود، از ظرفیت سایر سازمان‌ها و نهادهای عمومی (از جمله: صدا و سیما، مطبوعات، آموزش و پرورش و…) و همچنین مؤسسات و انجمن‌های مردم نهاد نیز استفاده نماید.

 تبصره ۶- شهرداری مشهد مقدس مکلف است در راستای ارتقاء عملکردی شهر همگان، سازوکار لازم به منظور اطلاع رسانی اقدامات و برنامه های در دست اجرا یا اجرا شده و همچنین دریافت نظرات و پیشنهادات شهروندان و پاسخگویی به آنان را ایجاد نماید.

تبصره ۷– شهرداری مشهد مقدس مکلف است نسبت به تشویق و جذب سرمایه‌گذاری‌ یا سایر روش های مشارکت و همکاری بخش خصوصی در پروژه‌ها و طرح‌های مرتبط با شهر همگان، اقدامات لازم را به عمل آورد.

تبصره ۸- شهرداری مشهد مقدس مکلف است در ارزیابی و انتخاب مشاوران و پیمانکاران، موضوع رعایت ضوابط و مقررات مناسب‌سازی ساختمان‌ها و فضاهای شهری برای گروه های خاص را به عنوان معیاری تشویقی لحاظ نماید.

تبصره ۹- شهرداری مشهد مقدس مکلف است بودجه لازم برای اجرای این مصوبه رادر لوایح بودجه سنواتی پیش بینی و نسبت به اصلاحات لازم در برنامه عملیاتی میان مدت اقدام نماید.

الف) کودکان

شهرداری مشهد مقدس مکلف است به منظور حمایت از کودکان، به شرح وظایف و مسؤولیت‌های مندرج در مصوبه شهر دوستدار کودک به شماره  ۵/۹۷/۱۶۸۵۳/ش مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۰۴ شورای اسلامی شهر مشهد توجه نماید.

تبصره- ستاد سیاست‌گذاری و ساختار اجرایی مذکور در این مصوبه، جایگزین دبیرخانه مورد نظر در بند ۵-۶ مصوبه شهر دوستدار کودک خواهد شد.

ب) جانبازان، افراد دارای معلولیت، سالمندان و سایر کم‌توانان جسمی حرکتی

 شهرداری مشهد مقدس مکلف است به منظور بهبود دسترسی‌پذیری فضاهای شهری برای جانبازان، افراد دارای معلولیت، سالمندان و سایر کم‌توانان جسمی حرکتی و رعایت ضوابط مناسب سازی ساختمان مطابق مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان و آخرین ویرایش ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری (مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری) به شرح زیر عمل نماید:

ب. ۱- ضوابط و مقررات مناسب‌سازی برای افراد معلول جسمی حرکتی را در طراحی و اجرای کلیه ساختمان‌های تحت مالکیت خود (اعم از: اداری ستاد، مناطق و نواحی شهرداری، ساختمان‌های با کاربری‌های فرهنگی، ورزشی، درمانی و بهداشتی، مذهبی و اقامتی، سوله‌های مدیریت بحران، و …)، پروژه‌های مشارکتی، پروژه‌های موضعی و موضوعی، کلیه فضاهای شهری (پارک‌ها، پیاده‌روها، پیاده‌راه‌ها، و …) طرح‌های مناسبتی، پارکینگ‌های عمومی، پل‌ها و زیرگذرهای عابرپیاده و شبکه حمل و نقل عمومی (مانند راه‌اندازی تاکسی و ون‌های مناسب‌سازی شده) را ظرف سه ماه ممیزی کرده و بر مبنای اولویت حداکثر ظرف ۲ سال مناسب‌سازی نماید.

تبصره- ظرف مدت سه ماه، ساز و کار لازم جهت کنترل ضوابط مناسب‌سازی و همچنین نظارت بر حسن اجرای این بند را به شورای اسلامی شهر ارسال نماید.

ب. ۲- در توضیحات پروانه‌های ساختمانی، الزام به مناسب‌سازی ساختمان‌ها و محوطه مجتمع‌های ساختمانی تصریح و در چک لیست‌های ارزیابی، بررسی گردد.

ب. ۳- با توجه به مسؤولیت قانونی مهندسین طراح و ناظر مذکور در مبحث ۲ مقررات ملی ساختمان و سایر مقررات مربوطه، جهت پایش در مراحل طراحی و اجرا، سازوکار لازم را پیش‌بینی و در صورت عدم رعایت ضوابط مربوطه، از صدور هرگونه گواهی ساختمانی جلوگیر ی و متخلف را به مراجع قانونی معرفی نماید.

ب. ۴- به منظور حمایت ویژه از کودکانی که عهده‌دار مراقبت از والدین جانباز یا دارای معلولیت و کم‌توان جسمی حرکتی هستند، با همکاری و هماهنگی ارگان‌ها و سازمان‌ها (به ویژه خیرین، بهزیستی و آموزش و پرورش) و انجمن‌های مردم نهاد مرتبط، نسبت به ارائه بسته حمایتی از کودکان مذکور و خانواده آنها اقدام نماید.

ب.۵- محل‌های ویژه پارک خودرو برای جانبازان و افراد دارای معلولیت را در تمامی توقفگاه‌های عمومی و پارکینگ‌های حاشیه‌‌ای مطابق قانون در نظر گرفته و با پلیس راهنمایی و رانندگی برای برخورد با تخلفات مربوطه، همکاری نماید.

ب. ۶- به منظور امکان برنامه‌ریزی و اجرایی شدن این مصوبه، بانک اطلاعاتی مورد نیاز (مرتبط با افراد دارای جانبازان، افراد دارای معلولیت و کم توانان جسمی حرکتی) با مشارکت ذینفعان و نهادهای مرتبط تهیه و ایجاد گردد.

ج) زنان

شهرداری مشهد مقدس مکلف است به منظور ارتقاء زیست‌پذیری شهر برای زنان (ارتقاء امنیت و احساس امنیت زنان، پیشگیری از از بروز خشونت علیه زنان و همچنین تسهیل کنشگری و مشارکت اجتماعی زنان در فضاهای شهری) به شرح زیر عمل نماید:

ج. ۱- تمامی فضاهای بی‌دفاع شهری موجود (از جمله: نقاط کور و ناامن، زمین‌های رها شده، بناهای متروکه، پل‌های عابر پیاده با دید ناکافی و یا پوشیده شده با بنرها و بیلبوردهای تبلیغاتی، زیرگذرهای فاقد امنیت، پارکینگ‌های طبقاتی، نقاط محصور با پوشش گیاهی و فاقد دید مناسب، و …) را شناسایی و اولویت‌بندی کرده، و با همکاری سایر سازمان‌ها و نهادهای مسئول، برای مناسب سازی، بهسازی، ایمن‌سازی و نظارت بر آنها اقدام نماید.

ج. ۲- با تعریف سازوکاری مشخص، تمامی پروژه‌های شهری در دست طراحی و اجرا را به طور مستمر کنترل نموده و از پدیدآمدن فضاهای بی‌دفاع جدید جلوگیری به عمل آورد.

ج. ۳- وضعیت روشنایی کلیه فضاهای شهری را پایش نموده و برای تامین روشنایی کافی و نظارت با همکاری سایر سازمان‌ها و نهادهای مسئول اقدام و پیگیری نماید.

ج. ۴- دسترسی مناسب و آسان به سیستم حمل و نقل عمومی (مانند افزایش ساعات خدمات رسانی ناوگان به ویژه در ساعات پایانی شب و…) را فراهمنماید.

ج. ۵- مشارکت زنان در تصمیم‌گیری‌ها و برنامه‌ریزی‌ها را افزایش داده و سهم عادلانه‌ای از امکانات و فضاهای تفریحی، آموزشی، فرهنگی، ورزشی و… را به زنان اختصاص دهد.

ج. ۶- فعالیت‌های خدماتی، فرهنگی، اجتماعی، هنری، ورزشی و… را از طریق طراحی، ایجاد و گسترش فضاهای تعامل اجتماعی، با رویکرد افزایش حضور خانوادگی در عرصه‌های عمومی شهر توسعه دهد.

ج. ۷- در طراحی مبلمان و تجهیزات شهری، به خصوصیات فیزیکی (ارگونومی) خاص زنان توجه کرده و برای اصلاح تجهیزات و مبلمان موجود و یا نصب تجهیزات و مبلمان جدید اقدام نماید.

ج. ۸- به منظور ایجاد، گسترش و بهبود خدمات مراکز اورژانس اجتماعی، خانه های امن جهت اسکان موقت زنان در معرض آسیب یا خشونت، زنان در راه مانده، زنان در شرایط بحرانی ناشی از سوانح و بلایای طبیعی و…، با سازمان ها و نهادهای مسئول و همچنین انجمن‌های مردم نهاد، در محدوده اختیارات و وظایف قانونی همکاری و مساعدت نماید.

ج. ۹- به منظور گسترش و بهبود خدمات مربوط به جمع آوری معتادان و متکدیان زن و مراکز نگهداری آنان، گرمخانه ها، کلینیک‌های ترک اعتیاد، مؤسسات مددکاری اجتماعی و…، با سازمان ها و نهادهای مسئول و همچنین انجمن‌های مردم نهاد، در محدوده اختیارات و وظایف قانونی همکاری و مساعدت نماید.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا